pexels andrea piacquadio 37784771

Privacy statement van De Baanregisseur

Privacy statement van De Baanregisseur


Reageren op vacatures

Om je in staat te stellen te reageren op een vacature op onze website, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen. Wanneer je het inschrijfformulier invult, geef je daarmee expliciet toestemming aan De Baanregisseur om jouw persoonlijke gegevens te bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat jij aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.


Gegevens wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien, je cv aan te passen, je persoonlijke gegevens of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij De Baanregisseur verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan team@debaanregisseur.nl en De Baanregisseur zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

Mailingen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een afmeldlink (Opt-out) en een link met de mogelijkheid om je gegevens aan te passen.


Bewaartermijnen van deze gegevens

De Baanregisseur bewaart de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.


Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld (externe partijen)

De Baanregisseur zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.


Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

De Baanregisseur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. De Baanregisseur heeft in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid onder meer fysieke- en logische maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van wachtwoorden en pincodes.


Contactgegevens afdeling Privacy

De Baanregisseur heeft een Privacy Officer aangesteld. De Privacy Officer is bereid om al jouw vragen te beantwoorden. Contact met de privacy Officer kan schriftelijk.


Wijziging van het privacy statement

De Baanregisseur behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van De Baanregisseur. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.


Kan ik je helpen?

Neem direct contact op.

gvdb801de baanregisseur20212